Algemene voorwaarden en retour

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

De consument heeft het recht aan Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 dagen vanaf de dag die volgt op de bestelling van het product.

Artikel : Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Turnhout (België), Bergbeemden 86, BTW BE0703 865 553, biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment van Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp en elke aankoop die de klant plaatst bij Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 : Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de EU. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons. (zie artikel 12)

Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp.

Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4 : Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment van Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– via overschrijving

– via paypal

– contant bij afhaling

Artikel 5 : Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 6 : Verzakingstermijn / retour

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen: De consument heeft het recht aan Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 dagen vanaf de dag die volgt op de bestelling van het product.

Klanten die artikelen wensen te retourneren, moeten binnen de 7 dagen vanaf de levering contact opnemen met Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp, Bergbeemden 86, 2300 Turnhout. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige goederen

– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

– artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld

Artikel 7 : Privacy

– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middel uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp, Bergbeemden 86, 2300 Turnhout, sonja.vangorp@skynet.be

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruiksprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp ter consultatie, wijziging of verwijdering. De website van Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Idere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren. Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze pravicy statement, kunt u ons contacteren op sonja.vangorp@skynet.be

Artikel 8 : Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 9 : klantendienst

Schoonheidsspecialiste Sonja Van Gorp, Bergbeemden 86, 2300 Turnhout, Telefonisch bereikbaar op het nummer 0497/402 894, via email sonja.vangorp@skynet.be